O autorce

Eva Růtová - rodačka z Prahy, která žije a tvoří ve svém ateliéru mimo hlavní město. Malířka, grafička a ilustrátorka, členka Unie výtvarných umělců (UVU) a členka Sdružení výtvarníků ČR při AV ČR. Od roku 1993 již měla více jak 40 samostatných výstav po celé České republice. Obrazy a grafiky jsou zastoupeny v soukromých domácích i zahraničních sbírkách.

Eva Růtová

 

Napsali o autorce

…..“Emotivní ráz vystavených obrazů charakterizuje autorku. Upřímné, otevřené srdce se spojuje s něžnou, básnickou hlubokou duší - jak jinak by mohly vzniknout díla, tak tiše vroucího zadumání, tak vážné klidné hřejivé něhy. Takových lidí, jakou je Eva Růtová je dnes už bohužel čím dál méně i mezi tvůrci výtvarného umění poslední doby našeho století. A jestliže přece jen ještě jsou, svítá nám naděje, že s našim - čím dál více smutnějším světem - to není až zas tak zlé….“. 
(výňatek z úvodního slova ak.mal.prof. Libuše Stratilové k výstavě v Praze, kterou zahájila spolu s paní Zitou Kabátovou a panem Miroslavem Jáchymem)

 

…….“Oleje na plátně a barevné litografie jsou si vzájemně příbuzné svou barevnou vyvážeností. Svou malbu autorka obzvláštňuje jemně plastickými prvky, které harmonicky doplňují celkový dojem. Díla obsahují vždy barevné vlny doplňované rostlinným nebo jiným přírodním motivem. Názvy obrazů vypovídají o autorčiných nakažlivých tvůrčích prožitcích....“. 
(úryvek z článku redaktora pana Zdeňka Radvana z regionálních novin města Rakovník u příležitosti zde konané výstavy)

 

…..“Až na vyjímky používá malířka teplé barvy, mnohdy s překvapivým odstupňováním tónové intenzity barev od jasnosti do sytosti tmavých tónů. Názvy obrazů vyjadřují autorčino naladění a k podobným pocitům provokují obrazy také mnohé návštěvníky….“
(Úryvek z Tučňáka – novin Prahy 4)

 

….“Harmonie je jeden z klíčů ke čtení obrazů Evy Růtové. Jiný takový základní klíč je krajina. Eva Růtová se vždy vrací k nějakému základnímu pojetí nebo prožitku krajiny, spíš než aby reagovala na soudobé tendence v umění. Lidskou figuru pro své krajiny malířka nepotřebuje, protože je to krajina lidská už vciťujícím pohledem. Výstava „S citem“ znamená citlivost, chování odpovídající řádu věcí a to přesně Eva Růtová dělá“.
(výňatek z úvodního slova doc. PhDr. Romana Práhla ku příležitosti zahájení výstavy „S citem“, která se konala v Praze)

 

….“Eva Růtová předvedla obrazy poetické a něžné. Oblé linie pastelových barev jako by vycházely ze snění o neznámých krajinách. Motiv stromu ten dojem jen umocňuje. Názvy obrazů vyvolávají v člověku pocit pohody a radosti. Oleje a litografie Evy Růtové obsahují citlivé dotyky s přírodou a nutí k zamyšlení“ 
(úryvek z článku paní Ludmily Píšové uveřejněném v Českobrodském zpravodaji)

 

….“Autorka dává do své práce cosi ze svého nitra, více než tvůrčí invenci. Ze svého nitra předává obrazům to pozitivní. Skrytou sílu ochotně poskytují těm, kteří se na ně umějí dívat a snaží se je chápat. Autorka má schopnost prostřednictvím tvorby přenést poselství optimizmu, síly a naděje“.
(úryvek z úvahy „Dialog s čímsi“ psaný šéfredaktorem kutnohorského listu Posel panem Pavlem Pávkem)